Nátěry fasád a dřevěného obloženíNátěry fasád a obložení

Provádíme nátěry fasád, nátěry dřevěného obložení i protipožární nátěry.

Nátěrové technologie v nabídce společnosti COLLEGIUM Trade s.r.o. s užitím na:

 • Fasády
 • Dřevěné fasádní obklady
 • Klempířské prvky, konstrukce

Nátěry fasád

Pro nátěry fasád dnes využíváme mnoho druhů fasádních barev jako:

 • akrylátová fasádní barva - vhodná pro nátěry panelových domů, betonové administrativní budovy, vysoce elastický a omyvatelný fasádní nátěr
 • silikátová fasádní barva - starší domy,historické objekty, vysoká paropropustnost
 • silikonová fasádní barva - vhodná pro nátěry všech druhů fasád, ochrana proti biologickému napadení fasád
 • siloxanová fasádní barva - fasádní nátěr pro silně zatěžované fasády klimatickými podmínkami.

Zajišťujeme kompletní servis v opravách a nátěrech fasád včetně stavebních povolení, ohlášek a záborů komunikací.

Před samotným nátěrem fasád provádíme zednické opravy narušených fasád. Trhliny kolem rámů oken a parapetů přetěsňujeme akrylátovým tmelem. Nutností je mytí tlakem vody, kterým zbavujeme fasády všech mastnot, nečistot a zlepšujeme tak přilnavost fasádních barev. Při silném znečištění fasád používáme pro dokonalé umytí a odmaštění fasád speciálních saponátů. Pro dokonalou přípravu podkladu pro nátěr fasády je samozřejmostí a nezbytností penetrační nátěr,který fasádu zpevňuje a sjednocuje nasákavost.

Výběr penetrace a barev záleží na tom, zda byla fasáda již dříve natírána a čím. Nátěry fasád provádíme ve dvou vrstvách malířským válečkem nebo nízkotlakou stříkací pistolí, vždy podle druhu budovy a fasády. Na nátěry fasád používáme všechny druhy barev jako jsou akrylátové, silikonové, silikátové a vápenné fasádní barvy, které se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jsou odolné vlivům UV záření, světlostálé a paropropustné. Výběr vhodné fasádní barvy vybereme a doporučíme dle stávájícího povrchu fasády. Mezi naše dlouholeté dodavatele patří firmy Caparol, San Marco, Dufa. Pro výběr odstínu poskytujeme vzorník barev a pro Vaše konečné rozhodnutí nabízíme bezplatný vzorový nátěr fasády. Volbu nejvhodnějšího materiálu na nátěr fasády konzultujeme s techniky našich dodavatelů, kterou následovně podkládáme a garantujeme dlouholetou zárukou.

Je-li fasáda ve velmi špatném stavu a je potřeba kompletní plošné opravy, pro zednické opravy a nátěr fasády používáme lešení systém Layher. Veškeré zednické práce a nátěry fasád dle možnosti, provádíme za pomoci mobilního lešení, plošin, horolezecké techniky bez nutnosti použití lešení, což výrazně zlevňuje a šetří Vaše finanční prostředky. Pro výběr odstínu poskytujeme vzorník barev a pro Vaše konečné rozhodnutí nabízíme bezplatný vzorový nátěr fasády.

Nátěry fasád a obložení

Dřevěné fasádní obklady

Tři největší nepřátelé dřeva jsou: vlhkost v jakékoliv formě, UV záření a škodlivé organismy v nejširším slova smyslu. Vlhkost škodí v několika ohledech, když už se jednou dostane do dřeva, “pracuje” nejen při přímém slunečním záření nebo v mraze, ale vždy, když dochází k silným rozdílům teplot. Dřevo praská a dovnitř se může dostávat ještě více vlhkosti. Vnější vlivy jako teplo, chlad nebo mráz zesilují destruktivní účinky vody, která kromě toho vytváří ideální živnou půdu pro škodlivé organismy. Sluneční záření působí především svou ničící složkou UV záření. Paprsky UV uvolňují v nechráněném dřevu lignin, důležitou složku dřeva a rozkládají jej na hnědé produkty štěpení, které jsou pak vyplavovány deštěm. Zůstane jen světlá celulóza, dřevo šedne a stává se křehkým. Pokud je dřevo již jednou poškozeno povětrnostními vlivy, rychle se objeví řasy, mechy, houby, způsobující zamodralost, insekty a jiné organismy, škodlivé pro dřevo, které je pak většinou velmi rychle a zcela zničí. Včas provedená opatření na ochranu dřeva, jako odpovídající nátěry, které jsou pravidelně kontrolovány a opakovány, zabraňují předčasnému rozpadu stavebních prvků dřeva a zajišťují trvalou pevnost. Právě k tomu, abyste dřevo ochránili před vnějšími vlivy, prodloužili jeho životnost, ale zároveň zdůraznili i jeho přirozenou krásu, jsou určeny lazury.

Princip lazurovacích laků na dřevo vychází z tradiční ochrany dřeva napouštěním pigmentovanými rostlinnými oleji (fermež je lněný olej) používanými již ve středověku. V současné době se jako pojivo pigmentu používají syntetické, nově i vodou ředitelné látky. Lazurovací laky jsou určeny pro transparentní (průsvitné) nátěry měkkého dřeva a zároveň pro jeho hloubkovou impregnaci. Oproti kryvým nátěrům obsahují málo pigmentu, navíc jsou často doplněné prostředky na ochranu dřeva. Protože jsou řídké, difundují hluboko do dřeva, přičemž jeho texturu (strukturu povrchu) nepřekrývají, ale naopak zdůrazňují. Z těchto důvodů získávají v posledních letech na oblibě lazury interiérové, které neobsahují fungicidy a lze je aplikovat i v místnostech s trvalým pobytem osob. Lazurovací laky se podle složení rozdělují do dvou základních kategorií - na syntetické a na ředitelné vodou. Podle použití se lazury dále dělí na interiérové a exteriérové, u některých zahraničních výrobce udává, že jsou vhodné do všech prostředí. Mimoto se dále dělí na běžné tenkovrstvé, tzv. impregnační, a na silnovrstvé, které spojují vlastnosti lazur (ochrana dřeva, zvýraznění kresby) s lakem (dosažení lesklého, pololesklého či hedvábně matného povrchu).

Několik rad při práci s lazurou:

 • Při práci se syntetickými materiály bychom měli stát proti větru, protože při vdechování výparů ředidla bychom se mohli snadno přiotrávit.
 • Syntetická ředidla jsou hořlaviny II. kategorie - pozor na požár!
 • Nátěry bychom neměli provádět za zvýšené vlhkosti v ovzduší (za deště nebo mlhy).
 • Nasenené nátěrové hmoty by neměly prosychat příliš rychle; dochází k tomu zejména při intenzivním slunečním záření.
 • Optimální teplota pro nátěry je 18 až 25 st.C, neměl by být vítr, který může na nátěr zanést pyl nebo nežádoucí smetí.
 • Nátěr lazurou provádíme dvakrát, lépe třikrát v intervalu 24 hodin; po nanesení každé vrstvy (cca po 15 minutách od ukončení nátěru, u některých až po několika hodinách; viz návod) přebytek barvy setřeme hadrem; dosáhneme tak transparentnosti nátěru.
 • Lazury různých barev (ale od stejného výrobce) lze vzájemně míchat.

Nátěry kovových konstrukcí, střešních kovových krytin a klempířských prvků

Zajišťujeme nátěry kovových konstrukcí všeho druhu - nátěry hal a jejich stropů, světlíků, sloupů osvětlení a vysokého napětí, jeřábů a jeřábových drah, nátěry vodojemů, mostů a lávek, nátěry kovových výrobků, konstrukcí, strojů a pod. V interiérech a exteriérech je nutno rozdělit vlivy prostředí a způsoby mechanického namáhání do několika skupin. Je to proto, že jiné podmínky jsou kladeny na konstrukce v chemických závodech, jiné na zařízení v potravinářském průmyslu a jiné na části zařízení obytných a kancelářských budov. Výběr správného nátěrového systému záleží na mnoha faktorech, o kterých by jsme mohli napsat stohy knih, proto při volbě správného výrobku Vám rádi poradí naši specialisté z střediska prodeje barev a laků firmy Collegium Trade.

Co obecně platí dále :Nátěry fasád a obložení

 • každá nátěrová hmota má svá specifika a své omezené určení. Není dokonalé universální nátěrové hmoty
 • Každý materiál k ošetření povrchovou úpravou má svá specifika přípravy podkladu, případně individuelní technologický přístup
 • Výsledná kvalita díla není ani tak o (certifikované) nátěrové hmotě, jako o celkové technologické přípravě podkladů pro aplikaci, s dodržením aplikačních podmínek a požadavků na prostředí
 • Při aplikaci nových nátěrových systémů na systémy staré, musíme mít na paměti to, že neošetřujeme příslušné podklady, jako například pozink, ale nátěrový systém mnohdy nesourodý s omezenou přídržností. Proto i každá příručka aplikačních pravidel říká:
  „Pokud možno, odstraňte staré nesourodé nátěry!“
 • Každý nátěr většího rozsahu vyžaduje individuelní posouzení na místě, se stanovením technologie aplikace. Mnohde se tak předejde škodám většího rozsahu

Aplikace nátěrových systémů není věda. Pokud ale chceme a požadujeme kvalitu výsledného díla, musíme dodržet stanovené technologické postupy, mít profesní znalosti a kvalitní nářadí.

PROTO Společnost COLLEGIUM Trade s.r.o. nabízí nejen prodej nátěrových technologií, ale zabývá se i jejich aplikacemi a v rámci jejich prodeje také poradenstvím. Technologické poradenství je tak směřováno do oblasti užití optimální technologie k dané řešené problematice z pohledu životnosti, ceny, celkové funkčnosti a estetiky.

 

 
Úvod Aktuality O firmě Fotodokumentace Ke stažení Kontakty